Veelvoud is een plek voor psychotherapie met de klemtoon op relaties. 

Als mens zijn we voortdurend in relatie met onze omgeving en onszelf. Veelvoud wil een plek zijn voor individuen, partners, vrienden, gezinnen en families om hun eigen relaties en die met anderen beter te begrijpen.

Over ons

Onze naam Veelvoud staat voor het veelvoud aan stemmen, meningen en perspectieven die kunnen bestaan tussen personen, maar ook binnen éénzelfde persoon. We zoeken naar een manier waarop de stemmen, meningen en perspectieven samen kunnen bestaan en met oog voor de eigenheid van eenieder.