Ons team

Chanou Vrijdaghs

Bachelor en master klinische psychologie, KULeuven (2014)
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie, Rapunzel (2021)
Emotionally Focused Therapy voor koppels (level 1) + Emotionally Focused Individual Therapy (level 2), EFT Belgium (2023)
Systeemtherapeutisch werken met het hechtingsperspectief, Rapunzel (2017)

Als systeemtherapeut geloof ik in de kracht van verbinding en liefde tussen mensen. In een relatie of in een gezin raakt deze verbinding soms zoek, of raken jullie – ondanks de liefde en het willen zorgen voor elkaar – verstrikt en wordt de afstand net groter.

Dan start een zoektocht waarin je wil nagaan wat er juist gebeurt en waarbij je je eigen binnen- en buitenkant beter wil begrijpen, alsook die van de ander. Vanuit dit begrijpen hoop je opnieuw te kunnen verbinden met de ander en jezelf, op een manier die beter bij jullie past.

Soms raak je er samen uit, en soms heb je iemand nodig die dit proces ondersteunt; iemand die mee met jullie zoekt, voelt en vertraagt. Met dit proces zijn jullie heel welkom bij mij in Veelvoud.

Eén van de zaken waar ik mijn beroep het meest dankbaar voor ben, is dat het mij ook toelaat en stimuleert om te groeien als mens. Niet alleen vanuit mijn professie, maar ook als partner, zus, dochter, vriendin heb ik dit groeiproces omarmd. 

Ik ben afkomstig uit Limburg en mijn woonplaats heeft zich door de jaren heen telkens verder opgeschoven naar de andere kant van het land. Na Leuven en Gent woon ik sinds 2021 in Aalter, samen met mijn vriend. Het verschil in accent buiten beschouwing gelaten, voel ik mij al zeer goed thuis in het Meetjesland. 

Bij mij kan je terecht voor relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie. Daarnaast sta ik ook in voor de groepstherapieën.

Lid van BVRGS, EFT Belgium en Psychologencommissie.
Visumnummer: 262863
Erkenningsnummer: 912114695
Geconventioneerd voor volwassenen vanaf 16 jaar –
RIZIV-nummer: 7-01334-73-000

Phaidra Giroulle

Bachelor in de psychologie, VUB (2019)
Master in de klinische psychologie, KULeuven (2021)
Opleiding in de integratieve psychotherapie, AIHP (i.o.)
Opleiding integratieve koppeltherapie, Educatieve Academie (2023)

Na mijn afstuderen in 2021, ging ik aan de slag als klinisch psycholoog bij het bedrijf Workplace Options. Hier werd de focus gelegd op begeleiding in het moment zelf en samen op zoek gaan naar mogelijkheden. Daarnaast ben ik toen gestart met de opleiding integratieve psychotherapie. 

De interesse om mensen ook voor een langere tijd te kunnen begeleiden, zorgde ervoor dat ik in mei 2022 de stap zette om als zelfstandig psycholoog in bijberoep te starten in Gent. Uiteindelijk nam ik de beslissing om in september 2022 de overstap te maken naar volledig zelfstandig psycholoog, en ben ik enkele dagen van de week te vinden in praktijk Veelvoud. De overige dagen werk ik online en in Gent. Meer informatie kan je vinden op mijn website.

 

Ik leer graag bij, en als psycholoog betekent dit dat ik steeds opleidingen en bijscholingen volg om op de hoogte te blijven. Sinds september 2022 volg ik naast mijn therapie-opleiding ook een opleiding die specifiek ingaat op het thema relatietherapie.

Als mens ben ik iemand die graag groeit, maar die ook de kwetsbaar- en eigenheid van het leven ervaart, die af en toe stil staat en ook kan genieten van het leven. Vanuit deze gedachte, ondersteun ik als psycholoog de ander tijdens gesprekken, in het dichter bij zichzelf komen en het opnieuw in balans/harmonie voelen met zichzelf en de omgeving.

Ik werk in Veelvoud met jongeren, volwassenen, ouderen en koppels

Lid van VVKP, BFP en Psychologencommissie
Visumnummer: 340824
Erkenningsnummer: 972131236
Geconventioneerd voor kinderen en jongeren tot 25 jaar –
RIZIV-nummer: 7-02885-74-000
 

Louise Laroy

Bachelor en Master in de klinische psychologie, UGent (2020)
Master in de seksuologie, KULeuven (2022)
Verlies- en Rouwcoach, Rouw en verlies Vlaanderen (2022)

In 2020 studeerde ik af aan de UGent als klinisch psychologe. Ik leer heel graag bij en door de honger naar meer kennis, besliste ik om nog verder te studeren.

In 2022 studeerde ik dan ook af als seksuologe aan de KULeuven. Daarnaast behaalde ik in 2022 het diploma verlies-en rouwcoach bij Rouw en verlies Vlaanderen. Naast deze opleidingen blijf ik mij voortdurend bijscholen via interessante vormingen en boeken. 

In september 2022 ben ik begonnen als klinisch psycholoog in het algemeen ziekenhuis Sint-Lucas in Brugge. Hier bied ik als psycholoog ondersteuning op de diensten geriatrie en intensieve zorgen. Door mijn interesse in seksualiteit en intimiteit besliste ik om daarnaast als zelfstandige in bijberoep aan de slag te gaan in praktijk Veelvoud. Hier kan ik mijn beide studies en interesses combineren.

Ik ben opgegroeid in Aalter en ben dan ook zeer enthousiast om seksuologische begeleiding mee te helpen uitbouwen in Aalter. 

In mijn vrije tijd kan je mij meestal terugvinden in
gesprek met vrienden en familie vergezeld van lekker eten, op het volleybalveld of in het zwembad.

In Veelvoud ga ik aan de slag met jongvolwassenen vanaf 20 jaar, volwassenen en ouderen die vragen hebben rond seksualiteit en intimiteit.
Dit kan zowel individueel als met koppels.

Lid van Psychologencommissie en VVS.
Visumnummer: 328855
Erkenningsnummer: 972134882

André Van de Walle

Relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut, Centrum studie voor het gezin (2001)
Traumatraining, Ybe Castelein (2022)
 Hartcoherentie,  Mathieu Devies (2023)
Jaartraining relatietherapie, school4power (2023)

In 1991 studeerde ik af als psychiatrisch verpleegkundige, een job ik ook ongeveer 15 jaar zou uitoefenen en later zou ik ook adjunct binnen een setting worden.

Als systeemdenker ging ik na mijn opleiding werken met gezinnen en kinderen in problematische opvoedings-situaties. Eerst binnen het CKG en later binnen Bijzondere Jeugdzorg in België. In 2006 ging ik terug maatschappelijk werk studeren ( waar ik echter geen scriptie voor schreef).

In 2016-2017 behaalde ik een via een EVC traject in Nederland een SKJ-registratie en een nummer en me aansloot bij het BPSW (beroepsvereniging voor Sociale Werkers). Ik zou eerst gaan werken met landelijk vastgelopen trajecten van ouders en kinderen en de behandeling van organisaties. Vervolgens zou ik het aanspreekpunt zijn voor ouders met kinderen met autisme en tevens was ik het aanspreekpunt voor conflicten tussen ouders en mijn organisatie.

In 2020 zette ik de stap naar SGGZ (volwassenzorg – Sterk Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg NL). In 2022 ging ik werken als zelfstandige binnen PTC te Gent (mijn geboortestad en woonplaats) en sinds 2023 bij Veelvoud. Me verdiepen en blijven vormen is voor mij een belangrijke insteek.

Vanuit de communicatieve gedachte dat mensen elkaar interactioneel beïnvloeden en dit sterk ons geluk en psychisch welbevinden beïnvloedt, ging ik een opleiding volgen als relatie- en gezinstherapeut in het Centrum studie voor het gezin wat ik in 2001 zou afronden.

Naast dat ik een systeemtherapeut ben met ervaring, vind ik het ook belangrijk dat je weet bij wie je aankomt. Als persoon hou ik er van om “gewoon” te zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen naast mijn kennis zich ook mogen thuis voelen.

Wat mensen bezielt, raakt, verkrampt en/of in beweging zet, blijft me als mens fascineren. De loyaliteit en de veerkracht van mensen en gezinnen ervaar ik als een zoektocht in het leven naar een nieuw evenwicht. Dit proces is dan ook voor ieder mens in het leven aanwezig. Het is voor mij een genoegen om aan dit menselijke proces mijn steentje bij te dragen. 

In Veelvoud werk ik met individuen (kinderen, jongeren en volwassenen), koppels en gezinnen

Monica Vanaudenhove

Bachelor en Master in de klinische psychologie, UGent (2023)
Summerschool filosofie, Appétit d’esprit (2022)
Narratieve therapie Empowerment, Johan Van de Putte (2023)
Hulpverlenersrelatie vanuit hechtingsperspectief, Rapunzel (2023)

In een vroegere fase van mijn leven behaalde ik een diploma bio-ingenieur en zette ik mijn eerste stappen in het bedrijfsleven. Tijdens die jaren kreeg ik de kans om nauw samen te werken met verschillende mensen.

Deze interacties en de bijzondere ontmoetingen die daar uit voortvloeiden, wakkerden in mij een verlangen aan om dieper in te gaan op menselijke relaties en te begrijpen hoe we een verschil kunnen maken in het leven van anderen.

Deze passie leidde me naar een nieuwe richting: ik koos voor een studie psychologie aan de UGent, waar ik het voorrecht had mijn droom als psycholoog waar te maken.

 

Ik hecht veel waarde aan continue ontwikkeling en groei. Om die reden neem ik actief deel aan diverse opleidingen, lezingen en studiedagen. Dit biedt me niet alleen de gelegenheid om mijn kennis en ervaring als psycholoog te verdiepen, maar het helpt me bovendien ook om als mens te blijven groeien, iets waar ik echt dankbaar voor ben. Ik ben ervan overtuigd dat in de context van therapie, je als psycholoog ook een stukje van jezelf investeert.

Als psycholoog en bovenal als mens, streef ik ernaar een veilige en niet-oordelende sfeer te creëren. Een plek waar iedere stem telt, waar men zich comfortabel en begrepen voelt, en waar zowel de zorgen als de mooie momenten van het leven gedeeld mogen worden.

In Veelvoud werk ik met jongvolwassenen, volwassenen, ouderen en koppels.

Lid van PsychologencommissieVVKP en BFP.
Visumnummer: 399407
Erkenningsnummer: 722138421

Els Van Eeckhoutte

Licentiaat Psychologische en Pedagogische wetenschappen: richting orthopedagogiek, UGent (1992)
Gezins- en relatietherapie, Kern vzw (2002)
Vormingen omtrent hechting, suïcidaliteit, intra-familiaal geweld, vechtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen

Na mijn afstuderen in 1992 als licentiaat orthopedagoog begon ik mijn werkcarrière in de verslavingssector. Het viel me toen op dat enkel de focus plaatsen op de ‘patiënt’ of ‘cliënt’ onvoldoende was en er vaak een herval optrad toen de cliënt terug naar huis ging. De volledige context (gezin, familie….) diende naar mijn mening ook betrokken te worden bij het herstel-/ hulpverleningsproces.

Dit zorgde ervoor dat ik toen mijn 4-jarige opleiding startte als gezins- en relatietherapeut in Kern. Ik startte een job in de bijzondere jeugdzorg (nu integrale jeugdhulp) waar ik tot op heden zowel residentieel als ambulant werk met gezinnen, koppels, kinderen, jongeren, … en andere betrokken partners eromheen. In deze sector worden we vaak geconfronteerd met complexe problematieken die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Ik blijf erin geloven dat er (enig) herstel mogelijk is mits een aanklampende, positieve, motiverende, verbindende begeleidingshouding. Waarden als gelijkwaardigheid, veiligheid bieden, betrouwbaar zijn, transparant zijn… zijn typerend tijdens mijn begeleidingsprocessen. Kwetsbaarheid kunnen en mogen tonen tijdens deze trajecten, vind ik hierin heel krachtig!

Onze 3 volwassen zonen zijn intussen het huis uitgevlogen waardoor ik sinds eind 2017, naast mijn job in de jeugdzorg, in bijberoep aan de slag ben als gezins- en relatietherapeut. Ik werkte ook 3 jaar als vrijwillig therapeut bij TEJO Roeselare (2017-2020).

Met veel gedrevenheid  en positiviteit zoek ik graag en oprecht met jullie mee naar hoe jullie tot meer verbinding kunnen komen met jezelf, je geliefden, je omgeving.

Ik blijf veel studiedagen en vormingen volgen omdat ik ervan overtuigd ben dat je levenslang kunt bijleren en nieuwe boeiende zaken kan ontdekken. Ik ben van nature een teamplayer en ben blij dat ik in praktijk Veelvoud aan de slag kan. 

Ik werk zowel met individuele cliënten (jongeren en volwassenen), met koppels als met gezinnen. Ons traject is zo kort mogelijk maar zo lang als nodig.

Lid van BVRGS.
Visumnummer: 323184

Ruth De Pau

Bachelor en Master in de klinische Psychologie, UGent (2009)
Jaaropleiding Opstellingswerk, Vidende (2022)
Gestalttherapie-opleiding, Instituut voor Communicatie i.s.m. Vives (2018)
Authentic Yoga Teacher Training, Scottsdale AZ  (2017)
Specifieke Lerarenopleiding, C.V.O. Kisp (2012)

Van 2010 tot 2020 werkte ik als psycholoog aan de Universiteit Antwerpen. Om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen en mezelf verder professioneel te ontwikkelen, volgde ik de vierjarige Gestalttherapieopleiding. Gestalttherapie is een therapievorm die vooral samen gaat onderzoeken waar je vastloopt in je contact met anderen. Via gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen krijgen we zicht op je gedachten, je emoties maar ook je lichamelijke gewaarwordingen.

Naast individuele psychotherapie en coaching van studenten, gaf ik ook regelmatig groepssessies met thema’s als identiteit, stress, faalangst, uitstellen… Dit sterkte me in de overtuiging dat een groepsproces een heel krachtige manier is om jezelf te leren kennen waardoor je verandering kan voelen in je eigen zoektocht. 

Ook mijn persoonlijke ervaringen in uiteenlopende cursussen toonde me de kracht van samen met anderen kwetsbaar te kunnen zijn.

 

Sinds 2019 werk ik daarnaast als zelfstandig psycholoog in Tondel, huis voor psychotherapie in Gent. Ik begeleid er volwassenen met uiteenlopende vragen, zowel individueel als in workshops. Dit combineer ik graag met andere uitdagingen. Zo werkte ik in 2021 kort als suïcidepreventiewerker bij CGG Adentro, organiseer ik zelfontwikkelingsweekends en geef ik zeer graag samen met Chanou het groepsaanbod in praktijk Veelvoud.

Als ik niet aan het werk ben, vind je me regelmatig in een Gentse koffiebar met een latté, onderweg in de natuur met mijn koersfiets of in één of andere boeiende cursus.

In Veelvoud verzorg ik samen met Chanou de groepstherapie ‘groeien in groep’.

Lid van NVAGT en Psychologencommissie
Visumnummer: 261305
Erkenningsnummer: 852122233

Bereikbaar via

Voor informatie rond de groepstherapie, gelieve contact op te nemen met Chanou.

Versterk ons team

Wil je graag samen iets op poten zetten en kan je je terugvinden in onze visie? Laat het ons weten, we staan steeds open voor vernieuwing en verrijking van ons aanbod.